Beauty 1.3 Dealing With Emotions

A while observation of people’s when we consciously observe them we will realize that there is slight difference in dealing with emotion we will never find similar reactions at one event at all.. The all beauty is just in observing them unbiasedly, we get to know what inside of ourselves feeded a lot of intelligence […]

Read More Beauty 1.3 Dealing With Emotions

बेधुंद

बेधुंद हवेत आपल्याला कवेत घेण्याची ताकद असते… तेव्हाच आपल्याला ही त्या हवेत टिकून राहण्याची क्षमता प्रदान होते.. सहवासात राहणे उचीत पण केवळ विसंबून असणे ही संज्ञा मान्य होणे जरा कठीण.. कधीतरी एक बेधुंद पणा या हवेतला इतका बेधुंद व्हावा माणसातले माणूस फक्त सुरक्षित राहावे…आणि माणसातल्या जनावरांना योग्यतेनुसार जागा मिळावी..आणि इतरांना तेवढीच मोकळीकही मिळावी… पण त्या […]

Read More बेधुंद